FILOMATA - Liceum test

 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - zapewniamy start w dorosłość
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • -->
FilomataLiceumnabór do szkoły

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LO FILOMATA

20 Marca 2020, 11:42

 NABÓR DO LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO FILOMATA

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO FILOMATA

Jeśli:
- jesteś ciekawy świata,
- masz zainteresowania i chcesz je rozwijać,
- chętnie podejmujesz nowe wyzwania,
- chciałbyś starannie przygotować się do egzaminów maturalnych,
- chcesz intensywnie uczyć się języków obcych,
- edukacja i rozwój  są dla Ciebie wartością,
- chcesz działać na rzecz środowiska i innych ludzi,
to nasza szkoła jest dla Ciebie odpowiednim miejscem - ZAPRASZAMY DO FILOMATY - szkoły możliwości!

Aby dołączyć do uczniów Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA, należy:

- złożyć w siedzibie szkoły następujące dokumenty:

a) Kartę Ucznia       

b) świadectwo ukończenia klasy programowo niższej

c) ewentualne zaświadczenia i dyplomy potwierdzające osiągnięcia oraz zainteresowania,

- wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej - termin rozmowy ustalany jest indywidualnie. Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, służy jedynie  wzajemnemu poznaniu i ustaleniu, czy FILOMATA jest tym miejscem, w którym chcesz się uczyć.

Przyjmując ucznia do szkoły, bierzemy pod uwagę:

- chęć i motywację do pracy nad własnym rozwojem,
- gotowość do współpracy w zespole,
- pracę na rzecz innych, wolontariat,
- osiągnięcia w konkursach  przedmiotowych, artystycznych lub  sportowych oraz inne formy aktywności,
- oceny z I półrocza klasy ósmej oraz oceny roczne z klasy ósmej,
- wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna, uczeń jest zobowiązany dostarczyć w terminie do trzech dni od zakończenia roku szkolnego świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Niedostarczenie tych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły.

 


OPŁATY ZA SZKOŁĘ

1 Lutego 2019, 10:57

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym FILOMATA kosztuje 8400 zł rocznie (700 złotych miesięcznie). Od 1 lipca 2020 roku czesne będzie wynosiło 9600 zł rocznie (800 zł miesięcznie). Czesne płatne jest przez 12 miesięcy od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę, do czerwca roku, w którym naukę kończy.

Dodatkowo przy przyjęciu ucznia do Liceum Rodzice uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 1200 złotych na rachunek bankowy FILOMATA Sp. z o.o. prowadzony w ING Bank Śląski,
nr rachunku: 05 1050 1298 1000 0091 4559 6160.

Istnieje możliwość uzyskania stypendium naukowo-socjalnego - szczegóły poniżej


JAK UZYSKAĆ OBNIŻENIE CZESNEGO W SZKOLE FILOMATA?

18 Stycznia 2019, 10:23

Bardzo zależy nam, aby FILOMATA była szkołą niepowtarzalną, przyjaznym miejscem dla młodych ludzi, w którym znajdą oni dobre warunki dla własnego rozwoju. Wiemy, iż konieczność opłaty za szkołę może być czasem barierą nie do pokonania. Wszystkim osobom, które chcą zostać uczennicami/uczniami FILOMATY, a których Rodzice/Opiekunownie prawni nie mogą w obecnej chwili pozwolić sobie na opłacenie czesnego, proponujemy możliwość ubiegania się o onbiżenie czesnego.

Aby ubiegać się o obniżenie czesnego konieczne jest złożenie w sekretariacie szkoły stosownego kwestionariusza do 29 maja 2020 roku.

O przyznaniu obniżonego czesnego decyduje organ prowadzący placówkę FILOMATA Sp. z o.o.
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Przy podejmowaniu decyzji brane są pod uwagę osiągnięcia naukowe uczennicy/ucznia oraz sytuacja ekonomiczna rodziny.

Chcesz więcej informacji?

Zapoznaj się z Regulaminem opłat za usługi edukacyjne świadczone w  placówkach prowadzonych przez FILOMATA sp. z o.o. w Gliwicach  lub skontaktuj się bezpośrednio z sekretariatem FILOMATY.