FILOMATA - Liceum test

 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - zapewniamy start w dorosłość
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • -->
FilomataLiceumnabór do szkoły

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LO FILOMATA

20 Marca 2020, 11:42

 NABÓR DO LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO FILOMATA

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO FILOMATA

Jeśli:
- jesteś ciekawy świata,
- masz zainteresowania i chcesz je rozwijać,
- chętnie podejmujesz nowe wyzwania,
- chciałbyś starannie przygotować się do egzaminów maturalnych,
- chcesz intensywnie uczyć się języków obcych,
- edukacja i rozwój  są dla Ciebie wartością,
- chcesz działać na rzecz środowiska i innych ludzi,
to nasza szkoła jest dla Ciebie odpowiednim miejscem - ZAPRASZAMY DO FILOMATY - szkoły możliwości!

Aby dołączyć do uczniów Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA, należy:

- złożyć w siedzibie szkoły następujące dokumenty:

a) Kartę Ucznia       

b) świadectwo ukończenia klasy programowo niższej

c) ewentualne zaświadczenia i dyplomy potwierdzające osiągnięcia oraz zainteresowania,

- wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej - termin rozmowy ustalany jest indywidualnie. Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, służy jedynie  wzajemnemu poznaniu i ustaleniu, czy FILOMATA jest tym miejscem, w którym chcesz się uczyć.

Przyjmując ucznia do szkoły, bierzemy pod uwagę:

- chęć i motywację do pracy nad własnym rozwojem,
- gotowość do współpracy w zespole,
- pracę na rzecz innych, wolontariat,
- osiągnięcia w konkursach  przedmiotowych, artystycznych lub  sportowych oraz inne formy aktywności,
- oceny z I półrocza klasy ósmej oraz oceny roczne z klasy ósmej,
- wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna, uczeń jest zobowiązany dostarczyć w terminie do trzech dni od zakończenia roku szkolnego świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Niedostarczenie tych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły.