FILOMATA - Szkoła Podstawowa VII-VIII test

 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - rozwijamy zainteresowania
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • slidebg1
 • -->
FilomataGimnazjumoferta - informacje dla uczniów

CZEGO I JAK UCZYMY W FILOMACIE- SZKOLE MOŻLIWOŚCI?

9 Września 2019, 3:42

Istniejemy od 1996 roku – w tym czasie wypracowaliśmy zasady, zgodnie z którymi chcemy pomóc Ci przygotować się do nauki w szkole ponadpodstawoej -  zdobyć wiedzę oraz umiejętności, które dają możliwość bardzo dobrego zdania egzaminów zewnętrznych. Przede wszystkim jednak, pragniemy dać Ci możliwość wszechstronnego rozwoju, odkrycia pasji i talentów. Zależy nam na tym, aby czas spędzony w szkole dla każdego naszego ucznia był wyjątkową twórczą przygodą.  Zapraszamy Cię  do wspólnej podróży przez:

ŚWIAT  SCIENCE

 Nasza szkoła wyposażona jest w nowoczesną pracownię chemiczną, posiadamy  także pracownie: geograficzną, biologiczną, fizyczną oraz dwie pracownie informatyczne (PC i MAC). Dzięki zwiększonej liczbie godzin z matematyki możliwe jest dokładne przećwiczenie wszystkich treści programowych.  W razie problemów z określoną partią materiału możesz skorzystać z konsultacji i pomocy nauczyciela. Uzupełnieniem obowiązkowych zajęć są koła zainteresowań. Miłośnicy matematyki co roku świętują Dzień Liczby π. Przy naszej  szkole działa Terenowe Koło Polskiego Towarzystwa Geograficznego – prowadzone przez nauczyciela geografii, pana Dariusza Karolczyka. Jesteśmy także organizatorem  Regionalnego Konkursu Wiedzy o Krajach Skandynawskich NORDALIA.

ŚWIAT HERODOTA I TOLKIENA

Duże znaczenie przykładamy do nauki przedmiotów humanistycznych. Dzięki zwiększonej liczbie godzin historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego odkrywany naszą przeszłość, poznajemy literaturę i sztukę poszczególnych epok. Posiadamy dwie pracownie historyczne, dwie do nauki języka polskiego. Mamy do dyspozycji także bibliotekę, której księgozbiór jest regularnie uzupełniany zgodnie z sugestiami uczniów. W zakresie przedmiotów humanistycznych również możesz liczyć na pomoc nauczyciela  w ramach konsultacji. Miłośnicy literatury i historii mogą rozwijać swoje zainteresowania podczas zajęć pozalekcyjnych.

ŚWIAT JĘZYKÓW OBCYCH

Znajomość języków obcych otwiera przed nami nowe, niesamowite  możliwości. Dlatego wiele uwagi poświęcamy zajęciom językowym. W naszej szkole zapewniamy naukę języka angielskiego w wymiarze pięciu godzin w tygodniu oraz proponujemy wybór  drugiego języka – niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego.  Dla miłośników języka francuskiego mamy w ofercie możliwość nauki w klasie frankofońskiej. Wszystkie zajęcia odbywają się w małych grupach lektorskich tworzonych zgodnie z poziomem  zaawansowania.

ŚWIAT PIĘKNA I SZTUKI

Przywiązujemy dużą wagę do przedmiotów artystycznych. Po pierwsze - sztuki plastyczne, muzyczne, działania manualne pobudzają prawą półkulę mózgu – przyczyniając się do skuteczniejszego opanowywania wszelkiej wiedzy. Po drugie - tworzymy w ten sposób przestrzeń dla sprawdzenia, jakie są Twoje zainteresowania i zdolności artystyczne. Po trzecie wreszcie - znajomość dziedzictwa kultury pozwala nam pełniej postrzegać otaczającą nas rzeczywistość. W szkole działa koło plastyczne, koło fotograficzne, zespół muzyczny, koło filmowe. Co roku w pierwszy dzień wiosny - 21 marca - organizujemy DZIEŃ Z PASJĄ, w trakcie którego możemy podzielić się własnymi umiejętnościami i talentami. Możemy także sprawdzić, jak radzimy sobie z nowymi wyzwaniami artystycznymi. Do dyspozycji mamy pracownię plastyczną, klasę do zajęć muzycznych wyposażoną w instrumenty. Uzupełnieniem zajęć są wyjazdy do filharmonii i muzeów. Praktycznie w każdej klasie znajduje się sprzęt audiowizualny niezwykle pomocny w prezentacji najwybitniejszych dzieł kultury.

ŚWIAT SPORTU I REKREACJI

Nie zapominamy o tym, iż „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Nasi nauczyciele wychowania fizycznego zapraszają Cię do udziału w różnorodnych zajęciach sportowych. Dodatkowo możesz rozwijać swoje umiejętności w tenisie stołowym, fitnessie. Ćwiczymy także umiejętności żonglerskie – bardzo przydatne do rozwijania prawej półkuli mózgu.  Co roku organizujemy  Szkolny Dzień Sportu.  Rekreacji sprzyjają kanapy ustawione w różnych miejscach szkoły, na których można posiedzieć i odpocząć, teren zielony wokół szkoły, stołówka szkolna. Co roku wyjeżdżamy na wycieczki naukowe i wypoczynkowe.

Nasz filomacki świat to nie tylko zajęcia dydaktyczne: lekcje, konsultacje czy  koła zainteresowań.   Zapraszamy Cię także do zerknięcia na nasz: fanpage na facebooku

ŚWIAT BEZPIECZESTWA

W naszej szkole pan portier dba o to, by nikt niepowołany nie wszedł do szkoły. Opiekuje się także szatnią, w której każda klasa ma swoje wyznaczone miejsce do przechowywania rzeczy. Na dziedzińcu szkolnym i korytarzach jest monitoring. Każdy ma prawo do zamykanej szafki. Są one zawsze dostępne, bowiem stoją na szkolnych korytarzach. Dbamy o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne wszystkich uczniów w szkole.

ŚWIAT ROZWOJU

Przygotowujemy Cię do dalszej edukacji i dorosłego życia. Obecnie ocenia się, że każdy  przynajmniej kilka razy w życiu zmieni zawód. To sprawia, iż najważniejszą kompetencją staje się umiejętność szybkiego i sprawnego uczenia się. W naszej szkole uczymy, w jaki sposób się uczyć, aby nauka ta przynosiła efekty,  jak motywować się do pracy oraz  jak radzić sobie z trudnościami. Szczególną wagę przywiązujemy do tego, jak wyznaczać sobie cele krótko i długoterminowe oraz jak je realizować. Wszystkie te umiejętności są niezwykle potrzebne i przydatne każdemu z nas.

ŚWIAT RELACJI

Współczesny świat oczekuje od nas umiejętności pracy w zespole oraz skutecznego komunikowania się. Aby opanować te umiejętności każdego dnia w szkole budujemy relacje między wszystkimi podmiotami  - uczniami, nauczycielami i rodzicami. Zaspakajanie potrzeb każdego z nas jest bardzo ważne. W naszej szkole nauczysz się jak rozmawiać o tym, co dla Ciebie ważne, jak słuchać innych, jak rozwiązywać konflikty. Na zajęciach pracujemy w grupach, realizujemy projekty, budujemy zespół.

ŚWIAT WARTOŚCI UNIWERSALNYCH

Szczególną wagę przywiązujemy do świata wartości uniwersalnych: uczciwości, szacunku, tolerancji, odpowiedzialności, wrażliwości na krzywdę innych. Nasze wartości obecne są w codziennej praktyce szkolnej. Wzajemny szacunek, brak tolerancji dla agresji, stosowania używek i środków wpływających na świadomość (narkotyków, dopalaczy) to podstawowe filary programu wychowawczego. Szczególnie wysoko cenimy uczciwość w codziennych relacjach i na sprawdzianach. Chronimy własność intelektualną zasobów internetowych. W szkole korzystamy z programu antyplagiatowego.

W naszej szkole mieści się regionalny Sztab Szlachetnej Paczki – co roku chętnie włączamy się w tę akcję. Prężnie działa także Koło Wolontariatu oraz Koło Amnesty International.

ŚWIAT  KREATYWNOŚCI

Innowacja i kreatywność to słowa robiące obecnie ogromną karierę. Niezwykle wysoko ceniona jest umiejętność twórczego rozwiązywania problemów i odnalezienia się w każdej sytuacji. Takiej postawy uczymy w naszej szkole. Dla szczególnie zainteresowanych rozwijaniem tych umiejętności zapraszamy do udziału w Odysei Umysłu – międzynarodowej olimpiadzie kreatywności. Nasi uczniowie już kilkakrotnie zdobywali mistrzostwo Polski i reprezentowali nasz kraj na finałach światowych w USA. W roku szkolnym 2018/2019 filomacka drużyna z SP zdobyła drugie miejsce na świecie w swojej kategorii wielkowej.

ŚWIAT  IT

Czy wyobrażasz sobie świat bez komputera? Technologia IT wkracza we wszystkie elementy naszego życia – również szkolnego. Możesz korzystać z naszej strony www (obecnie tu jesteś), naszego fanpage’a na facebooku, dziennika elektronicznego. W szkole do Twojej dyspozycji jest ogólnodostępne wi-fi, dwudziestostanowiskowe pracownie komputerowe PC i MAC, pięć tablic multimedialnych, projektory multimedialne i centrum komputerowe w bibliotece szkolnej. Zainteresowani mają szansę nauczyć się programowania,  animacji komputerowych  i montażu filmów.