FILOMATA - Przedszkole test

 • slidebg1
  Przedszkole Tęczowa Kraina FILOMATY
  - odkrywamy świat
 • slidebg1
 • -->
FilomataPrzedszkoleOferta przedszkola

NASZA OFERTA

29 Sierpnia 2019, 8:06

NASZE MOTTO: Z dzieckiem  w świat wartości
Kim jesteśmy?
Zespołem kreatywnych osób,  których doświadczenie i praca skierowane są na potrzeby dziecka  i  jego wszechstronny, prawidłowy rozwój. Dbamy  także o dobre samopoczucie świadomego, doinformowanego  Rodzica. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w edukacji dzieci i młodzieży. Wiemy  jak i które z umiejętności należy szczególnie rozwijać na kolejnych etapach kształcenia.

Naszą pracę wspomagają: wykwalifikowani pedagodzy, logopeda,  instruktorzy: rytmiki, tańca,  muzykoterapii, zajęć Montessori.

Jak pracujemy?

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od  6.00 do 18.00 przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych. 
Zajęcia edukacyjne wynikające z podstawy programowej realizowane są w trakcie całego dnia zajęć, najważniejsze skumulowane są w godzinach od 9.00 do 14.00. 

Nadrzędne cele
Naszym nadrzędnym celem jest stymulowanie rozwoju  dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb  i możliwości  oraz zapewnienie bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery. Uczymy umiejętności społecznych, przełamywania stereotypów płci, szacunku dla różnorodności, tolerancji. Pracujemy nad budowaniem systemu wartości, wyposażeniem dziecka w kompetencje potrzebne do osiągania sukcesów w szkole i w życiu dorosłym.

 

Wartości którymi się kierujemy

Szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, przyjaźń, solidarność, odwaga, miłość, piękno, mądrość, samodyscyplina.
Ucząc dzieci wartości, pamiętamy o spójności naszych deklaracji z działaniem.

Organizacja pracy przedszkola

Opieką wychowawczo – dydaktyczną objęte są dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Dzieci podzielone są na grupy wiekowe 2,5 - 3-latków, 4-latków i 5-6 latków. Zajęcia uwzględniają indywidualne tempo rozwoju dziecka i jego potrzeby.

Odbiór dzieci z przedszkola

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych/ lub inne osoby dorosłe pisemnie przez nich upoważnione. W sytuacji konieczności pozostania dziecka w placówce po godz. 18:00 naliczana jest dodatkowa opłata.

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Zgodnie z podstawą programową nasza placówka w równej mierze pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą   i dydaktyczną.
Zadania wychowawcze i edukacyjne realizowane są we współpracy z rodzicami.

W pracy dydaktycznej szczególny nacisk kładziemy na rozwój:

 • twórczego, kreatywnego myślenia, motywacji do odkrywania i poznawania świata.
 • umiejętności  nazywania i wyrażania uczuć, poczucia własnej wartości i niezależności,
 • umiejętności społecznych, czyli empatii, negocjacji, współdziałania w grupie,
 • samodzielności w trudnych dla dziecka działaniach i czynnościach dnia codziennego,
 • aktywności ruchowej, pokonywania trudności, czerpania radości z własnych działań.

Pracujemy w oparciu o:

Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r. 
Realizowane programy wychowania przedszkolnego wpisane są do zestawu programów dopuszczonych do użytku na podstawie rozporządzenia MEN.

Dodatkowo w naszym przedszkolu realizowane są autorskie programy innowacyjne:

 • „Program adaptacyjny dziecka do przedszkola” – pozwala złagodzić trudności adaptacyjne dziecka i łatwiej przystosować się  do nowych warunków,
 • „Program wychowawczy”- ma na celu wprowadzenie dziecka w świat wartości, budowania pozytywnego obrazu samego siebie i pozytywnej samooceny,
 • „Żyrafie serduszko”- program  oparty na założeniach programowych „Porozumienia Bez Przemocy” Marshalla Rosenberga,
 • „Bezpieczny Przedszkolak”,
 • „Twórczy nauczyciel”.