FILOMATA - Liceum test

 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - zapewniamy start w dorosłość
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • -->
FilomataLiceumoferta - informacja dla rodziców

OFERTA LICEUM FILOMATA - INFORMACJE DLA RODZICÓW

6 Sierpnia 2014, 9:14

Świat zmienia się  w zawrotnym tempie, stawiając nas każdego dnia  przed nowymi wyzwaniami. Czy jesteśmy w stanie się do nich przygotować tak, aby skutecznie radzić sobie w rzeczywistości pełnej niespodzianek i nieprzewidzianych „zwrotów akcji”? Nie wiemy dzisiaj, dla jakiego świata przygotowujemy naszych wychowanków. Jak będzie on wyglądał za dwadzieścia, trzydzieści lat.
W FILOMACIE jesteśmy głęboko przekonani, iż nasze zadanie polega na stworzeniu warunków,
w których nasi uczniowie:

- nauczą się uczyć – to podstawowa umiejętność niezbędna na współczesnym rynku pracy. Promuje on tych, którzy szybko i sprawnie potrafią opanować nową wiedzę, zdobyć dodatkowe kwalifikacje, są elastyczni. W miarę rozwoju technologii oraz szybkości zmian na rynku pracy umiejętność i gotowość uczenia się i samorozwoju będzie zyskiwała na wartości.

- nauczą się pracy w zespole – to również umiejętność szczególnie wysoko ceniona przez pracodawców.  Stwarzamy warunki do współpracy, uczymy skutecznej komunikacji, dbamy o wzajemną życzliwość, szacunek dla drugiego człowieka, odpowiedzialności za siebie i zespół.

- nauczą się kreatywności – a kreatywność rozumiemy jako otwartość na wyzwania, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w obliczu stresu i zagrożenia, znajdowanie różnorodnych rozwiązań w sytuacjach problemowych. Kreatywność to także wyobraźnia, fantazja, nastawienie na rozwój i zmianę, to wewnętrzna motywacja do pokonywania przeszkód  i nieustanne poszukiwanie zadawanie pytań.

- nauczą się budować wartościowe relacje z ludźmi - bowiem najważniejszą wartością jest dla nas CZŁOWIEK, a punktem wyjścia dla naszych działań są relacje międzyludzkie. W kontakcie z dziećmi i rodzicami stawiamy na budowanie relacji.  Uczymy empatii i sztuki porozumienia na równi ze szkolnymi przedmiotami. Aby młody człowiek stał się empatyczny i życzliwy, musi być traktowany z empatią i życzliwością. I oto jest nasza filozofia działania: potrzeby każdego człowieka są tak samo ważne i każdy ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa, uczenia się, przeżywania emocji.

- zdobędą rzetelną wiedzę i rozwiną umiejętności, które przygotują każdego do zewnętrznych egzaminów, pozwolą odkryć własne pasje i zainteresowania, pomogą wybrać dalszy kierunek kształcenia. 

Jeśli chcecie Państwo, aby Wasze dziecko chodziło do szkoły bardzo świadomie realizującej powyższe założenia, zapraszamy do naszego Liceum. FILOMATA skutecznie uczy i przygotowuje uczniów do egzaminów  (zobacz, jak zdajemy maturę). Program szkoły skupiony jest także na kształceniu wskazanych wyżej umiejętności. Dzieje się to w trakcie zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych projektów (Olimpiada Kreatywności Odyseja Umysłu, Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Mindset – nastawienie na rozwój, etc.)

Działanie naszej szkoły opiera się na ścisłej współpracy z rodzicami. Niezwykle ważne jest, aby rodzice, akceptowali wartości wpajane uczniom w szkole.

Dlatego Liceum Ogólnokształcące FILOMATA oczekuje od Rodziców swoich Wychowanków:

- zapoznania się przed rozpoczęciem współpracy z filozofią szkoły oraz naczelnymi wartościami, zgodnie z którymi funkcjonuje LO FILOMATA,

- regularnego kontaktu  z wychowawcą klasy oraz w razie potrzeby z innymi nauczycielami oraz dyrekcją szkoły,

- regularnego korzystania z dziennika elektronicznego,

- systematycznego udziału w zebraniach klasowych,

- systematycznego udziału w spotkaniach Akademii Rodziców,

- zaangażowanego udziału w koncertach, przedstawieniach, festynach z udziałem uczniów Gimnazjum FILOMATA

EFEKTY NASZEJ PRACY 

Od 2004 roku nasze liceum nieprzerwanie plasuje się w gronie najlepszych szkół w Polsce i regionie. Najlepsze wynik osiągnęliśmy w roku 2010 zajmując 25 miejsce w kraju i drugie w województwie śląskim!

 

 

OPŁATY

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym FILOMATA kosztuje 8400 zł rocznie (700 złotych miesięcznie). Od 1 lipca 2020 roku czesne będzie wynosiło 9600 zł rocznie (800 zł miesięcznie). Czesne płatne jest przez 12 miesięcy od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę, do czerwca roku, w którym naukę kończy.

Dodatkowo przy przyjęciu ucznia do Liceum Rodzice uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 1200 złotych na rachunek bankowy FILOMATA Sp. z o.o. prowadzony w ING Bank Śląski,
nr rachunku: 05 1050 1298 1000 0091 4559 6160.

OBNIŻENIE CZESNEGO

Osoby, których obecna sytuacja materialna nie pozwala na pełne opłacenie czesnego i z tego powodu nie brały do tej pory pod uwagę Liceum FILOMATA, jako szkoły dla swojego dziecka, informujemy, że istnieje możliwość uzyskania obniżenia czesnego w postaci stypendium naukowo-socjalnego sprawdź..>>

OPINIE ABSOLWENTÓW O LICEUM FILOMATA

Jesteśmy niezwykle dumni z naszych absolwentów, którzy idą w świat, radzą sobie w dorosłym życiu, robią kariery i realizują się w różnych przedsięwzięciach. Nasi uczniowie dali nam mnóstwo radości i satysfakcji. Sprawdź co nasi absolwenci z perspektywy kilku lat od ukończenia Liceum Filomata mówią o tym,  co dała im nasza szkoła zobacz..>>

Zobacz co może dać Twojemu dziecku Liceum Ogólnokształcące FILOMATA w Gliwicach – Liceum FILOMATA, ul. Bojkowska 20A, tel. 32 270 76 65