FILOMATA - Szkoła Podstawowa VII-VIII test

 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - rozwijamy zainteresowania
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • slidebg1
 • -->
FilomataGimnazjumnabór do klasVII i VIII SP

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS VII I VIII SP FILOMATA

11 Marca 2019, 10:51

Osoby zainteresowane dołączeniem
do grona uczniów klas VII i VIII SP FILOMATA prosimy o wypełnienie karty ucznia i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

Jeśli:
- chcesz w szkole robić ciekawe rzeczy,
- masz zainteresowania i pragniesz je rozwijać,
- lubisz nowe wyzwania,
- chcesz dobrze porozumiewać się w językach obcych,
- uważasz, że warto dowiedzieć się więcej o otaczającym Cię świecie,
- lubisz działać na rzecz środowiska i innych ludzi

- to nasza szkoła jest dla Ciebie odpowiednim miejscem - ZAPRASZAMY DO FILOMATY - szkoły możliwości!

Aby zostać uczniem klasy VII lub VIII SP FILOMATA, należy:

- złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • Kartę ucznia (druk dostępny także w sekretariacie szkoły),
 • świadectwo ukończenia klasy programowo niższej,
 • ewentualne zaświadczenia i dyplomy potwierdzające osiągnięcia oraz zainteresowania;

- wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Termin rozmowy ustalany jest indywidualnie. Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, służy jedynie  wzajemnemu poznaniu i ustaleniu, czy FILOMATA jest tym miejscem, w którym chcesz się uczyć.

Przyjmując ucznia do szkoły bierzemy pod uwagę:

 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
 • chęć i motywację do pracy nad własnym rozwojem,
 • gotowość do współpracy w zespole,
 • pracę na rzecz innych, wolontariat,
 • wyniki uzysane w klasie programowo niższej,
 • osiągnięcia  w konkursach i innych formach aktywności,
Możesz nas poznać odwiedzając szkołę w trakcie DNIA OTWARTEGO 28 marca 2020 roku

OPŁATY ZA SZKOŁĘ

1 Lutego 2019, 10:52

Nauka w Szkole Podstawowej FILOMATA kosztuje  8400 zł rocznie (700 zł miesięcznie  przez 12 miesięcy w roku). Czesne płatne jest od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę, do czerwca roku, w którym naukę kończy.

Dodatkowo przy przyjęciu ucznia do szkoły Rodzice uiszczają jednorazową opłatę wysokości 1000 złotych  na rachunek bankowy FILOMATA sp. z o.o. prowadzony przez ING Bank Śląski nr rachunku: 05105012981000009145596160

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia czesnego - szczegóły poniżej.


JAK UZYSKAĆ OBNIŻENIE CZESNEGO W SZKOLE FILOMATA?

18 Stycznia 2019, 10:23

Bardzo zależy nam, aby FILOMATA była szkołą niepowtarzalną, przyjaznym miejscem dla młodych ludzi, w którym znajdą oni dobre warunki dla własnego rozwoju. Wiemy, iż konieczność opłaty za szkołę może być czasem barierą nie do pokonania. Wszystkim osobom, które chcą zostać uczennicami/uczniami FILOMATY, a których Rodzice/Opiekunownie prawni nie mogą w obecnej chwili pozwolić sobie na opłacenie czesnego, proponujemy możliwość ubiegania się o onbiżenie czesnego.

Aby ubiegać się o obniżenie czesnego konieczne jest złożenie w sekretariacie szkoły stosownego kwestionariusza do 29 maja 2020 roku.

O przyznaniu obniżonego czesnego decyduje organ prowadzący placówkę FILOMATA Sp. z o.o.
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Przy podejmowaniu decyzji brane są pod uwagę osiągnięcia naukowe uczennicy/ucznia oraz sytuacja ekonomiczna rodziny.

Chcesz więcej informacji?

Zapoznaj się z Regulaminem opłat za usługi edukacyjne świadczone w  placówkach prowadzonych przez FILOMATA sp. z o.o. w Gliwicach  lub skontaktuj się bezpośrednio z sekretariatem FILOMATY.