FILOMATA - Szkoła możliwości test

 • slidebg1
 • -->
 • slidebg1
 • -->
Filomatao nas

Witamy na stronach FILOMATY – niepublicznych placówek edukacyjnych w Gliwicach. Jesteśmy szkołą możliwości – nowoczesną, nastawioną przede wszystkim na budowanie kontaktu i porozumienia z ludźmi, przekazywanie wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw opartych na wartościach. Tworzymy przyjazne środowisko do odkrywania talentów, rozwijania pasji i jednocześnie - radzenia sobie z porażką i błędami. Najmłodsze lata spędzone w szkole to początek wspaniałej podróży, jaką jest życie. Żeby przeżyć je najpełniej, warto się dobrze przygotować. Naszym zadaniem jest stworzyć dzieciom i młodzieży ku temu odpowiednie możliwości.

Wartości Filomatów

Wspierające otoczenie

W naszej działalności nawiązujemy do wartości, jakimi kierowali się pierwsi Filomaci: równości, przyjaźni, zaufania i wzajemnej pomocy. Pracujemy w taki sposób, żeby zdobywanie wiedzy i umiejętności, a przez to kształtowanie osobowości przez naszych uczniów odbywało się w przyjaznej atmosferze.

Nastawienie na rozwój

Uważamy, że rozwój to konsekwentne kroki i samodyscyplina. Dlatego w naukę i własny rozwój trzeba wkładać pracę i zaangażowanie. Chcemy mądrze wymagać i pomagać w kształtowaniu kluczowych kompetencji młodzieży. Zachęcamy i motywujemy do pracy, do wykonywania kolejnych kroków na drodze własnego rozwoju i do brania odpowiedzialności za kształt swojego życia. Chcemy dbać o motywację wewnętrzną, bez kar i nagród.

Niezbędnik kompetencji

Stawiamy na kształtowanie kluczowych kompetencji, które w życiu są niezbędne. Za takie uważamy:

 • umiejętność empatycznego komunikowania się z innymi ludźmi,
 • życzliwą postawę wobec siebie, innych i świata,
 • wiarę we własne siły, podejmowanie wysiłku dla realizacji celów,
 • traktowanie porażek jako niezbędnego elementu w procesie uczenia i radzenia sobie z nimi,
 • planowanie własnego życia.

Poczucie spełnienia

Podejmujemy naszą pracę dydaktyczną z intencją, aby uczniowie FILOMATY nauczyli się, jak być spełnionymi, szczęśliwymi ludźmi. Chcemy, żeby nasze szkoły były miejscem, które wyposaża swoich wychowanków w mądry system wartości, a nie tylko w merytoryczną wiedzę dotyczącą poszczególnych przedmiotów.

Relacje międzyludzkie

Najważniejszą wartością jest dla nas CZŁOWIEK. Punktem wyjścia dla naszych działań są relacje międzyludzkie. W kontakcie z dziećmi i rodzicami stawiamy na rozmawianie, zamiast mówienia. Na relacje, nie racje.

W naszych szkołach uczymy się empatii i sztuki porozumienia na równi ze szkolnymi przedmiotami. Aby młody człowiek stał się empatyczny i życzliwy, musi być traktowany z empatią i życzliwością. I oto jest nasza filozofia działania: potrzeby każdego człowieka są tak samo ważne i każdy ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa, uczenia się, przeżywania emocji. W tym kierunku konsekwentnie rozwijamy w naszym zespole swoje kompetencje komunikacyjne. Po dwudziestu latach pracy wciąż jesteśmy w procesie, szukamy odpowiedzi na pytania, zadajemy nowe, podejmujemy wyzwania. Wielką pomocą w naszych działaniach jest Porozumienie bez Przemocy (wg Marshalla Rosenberga).

 

Pozytywna motywacja

Dbamy o emocjonalne bezpieczeństwo naszych uczniów. Chcemy eliminować lęk - zamiast tego zaszczepiamy ambicje, nadzieje i pragnienia osiągania sukcesów na różnych polach, zarówno w nauce jak i w innych dziedzinach. Wspieramy, kiedy jest trudno. NIe chcemy stosować kar i nagród - w naszym przekonaniu one zabijają wewnętrzną motywację.

Oferta

Zobacz, co możemy CI zaoferować. Zapraszamy do naszej szkoły – szkoły możliwości:

PRZEDSZKOLE | SZKOŁA PODSTAWOWA | GIMNAZJUM | LICEUM | ANGIELSKI DLA DZIECI

Historia

Nasza szkoła powstała w 1996 roku. Powstała, ponieważ uznałyśmy, że możemy robić dobrą szkołę,  atrakcyjną dla uczniów, rodziców i nauczycieli - taką, która służy życiu. Miałyśmy wizję edukacji, jaką chciałyśmy realizować. I robimy to nieprzerwanie od chwili założenia pierwszej szkoły. Najpierw powstało liceum, w kolejnych latach uruchomiłyśmy gimnazjum, następnie szkołę podstawową i przedszkole. Dziś FILOMATA to 4 placówki edukacyjne, w których kształci się ponad 450 wychowanków. Zatrudniamy ok.100 pracowników. Do tej pory nasze szkoły ukończyło ponad 800 absolwentów.

Nasze obiekty:

Prowadzone przez FILOMATĘ placówki edukacyjne mieszczą się w budynkach dzierżawionych od Gminy Gliwice

 • Bojkowska 20A  – siedziba Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA. Budynek dzierżawimy od Gminy Gliwice od 2004 roku.
 • Pszczyńska 22 - siedziba Szkoly Podstawowej FILOMATA. Budynek dzierżawiony od Gminy Gliwice od 2009 roku.
 • Wiejska 49 - siedziba Przedszkola Tęczowa Kraina FILOMATY. Budynek dzierżawiony od Gminy Gliwice od 1997 roku.