FILOMATA - Liceum test

 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - zapewniamy start w dorosłość
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • -->
FilomataLiceumorganizacja zajęć

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W LO

28 Marca 2019, 9:02


Organizacja zajęć w LO FILOMATA

16 Września 2014, 9:39

Wiele lat temu  w Liceum Ogólnokształcącym FILOMATA został wprowadzony system nauczania, którego celem było stworzenie uczniom optymalnych warunków przygotowania się do egzaminu maturalnego oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych na kolejnych etapach kształcenia. Uczniowie mogli w sposób dowolny wybierać przedmioty, których pragnęli uczyć się w zakresie rozszerzonym. Po zmianach wprowadzonych w 2012 roku  przez MEN w ramowych planach nauczania, byliśmy zmuszeni zmodyfikować nasz system i nieco ograniczyć wybory naszych wychowanków. Obecnie każdy uczeń ma prawo  realizować 2-4 przedmioty  wybrane według następującego systemu:

Musi wybrać chociaż jeden z poniższych przedmiotów

Dodatkowo może wybrać przedmiot z poniższej listy:

 • historia
 • biologia
 • geografia
 • fizyka
 • chemia

 

 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • informatyka (uczniowie wybierający ten przedmiot, powinni wybrać także matematykę w zakresie rozszerzonym)
 • historia sztuki

Wszyscy uczniowie realizują języki obce w zakresie rozszerzonym.

Język polski, języki obce i matematyka są nauczane w zakresie rozszerzonym od początku klasy I LO. W II semestrze uczniowie dokonują wstępnej deklaracji dotyczącej pozostałych przedmiotów. Mają możliwość uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach. Dzięki temu mają okazję poznać specyfikę przygotowań do egzaminu maturalnego z poszczególnych dziedzin wiedzy. Ostateczną decyzję dotyczącą wyboru przedmiotów rozszerzonych młodzież dokonuje pod koniec klasy pierwszej. Od klasy II uczą się zgodnie z opracowaną dla siebie, indywidualna ścieżką rozwoju.

PRZEDMIOTY DODATKOWE

Uczniowie, którzy nie wybrali historii w zakresie rozszerzonych obowiązkowo realizują przedmiot historia i społeczeństwo. Ci, którzy nie wybrali biologii, chemii, geografii i fizyki realizują przedmiot przyroda.

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE:

 • wiedza o kulturze
 • retoryka
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • podstawy przedsiębiorczości
 • godzina do dyspozycji wychowawcy

wyżej wymienione przedmioty nauczane są obowiązkowo na jednym poziomie dla wszystkich uczestników zajęć.