FILOMATA - Szkoła Podstawowa I-VI test

 • slidebg1
  FILOMATA - szkoła możliwości
  - odkrywamy talenty
 • slidebg1
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • -->
FilomataSzkoła PodstawowaKonkursy

KONKURS

9 Października 2019, 7:46

serdecznie zapraszamy klasy 1-6 do wzięcia udziału w konkursie World of Languages Kids (link: https://www.wydawnictwo-synapsa.pl/wolkids). Koszt udziału to 10zł - prosimy o wpłacenie u nauczycieli języka angielskiego do 18 października.


DRODZY RODZICE

9 Października 2019, 7:44

serdecznie zapraszamy klasy 4-6 do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Językowo-Plastycznym „Idiom...ink". Prosimy o składanie prac u nauczycieli języka angielskiego do 18 października. Poniżej regulamin konkursu.

Idiom czyli wyrażenie językowe (najczęściej kilkuwyrazowe), którego znaczenie jest inne, niż wynika to ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w skład idiomu oraz z reguł językowych. Jest ono właściwe dla danego języka i rzadko istnieje możliwość dosłownego przetłumaczenia go na inny język.

Regulamin konkursu:

Celem konkursu jest nauka poprzez zabawę i ukazanie potrzeby znajomości idiomów angielskich, które nadają wypowiedzi żywszy i bardziej obrazowy charakter oraz rozładowują napięcie pomiędzy rozmówcami dzięki swemu dowcipnemu brzmieniu.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką obrazującej idiom angielski (jego dosłowne tłumaczenie/nie znaczenie) oraz napisaniu samego idiomu.

Format pracy – dowolny.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas 4-6.

Każda placówka ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac (jedna od uczestnika).
Prace konkursowe mogą być również zgłaszane indywidualnie.

Ocenie podlegać będą: pomysłowość, walory artystyczne, samodzielność, pomysłowość, zastosowane techniki, poprawność językowa. Prace niesamodzielne będą dyskwalifikowane.

Prace przechodzą na własność organizatora.
Udział w konkursie jest jednoczesną akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację prac oraz nazwisk.

Praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko, wiek, klasa.

Ogłoszenie laureatów do 31 listopada 2019