FILOMATA - Przedszkole test

 • slidebg1
  Przedszkole Tęczowa Kraina FILOMATY
  - odkrywamy świat
 • slidebg1
 • -->
FilomataPrzedszkolePROJEKT EFS - Akademia wyobraźni

29 Kwietnia 2014, 10:11

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AKADEMIA WYORAŹNI

1 lipca 2013 roku Przedszkole Tęczowa Kraina FILOMATY przystąpiło do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: AKADEMIA WYOBRAŹNI.

 

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym, przez organizację 5 modułów AKADEMII WYOBRAŹNI:

 1. JESTEŚMY EUROPEJCZYKAMI- celem zajęć jest rozwijanie umiejętności językowych dzieci, przez zabawę, wprowadzanie słownictwa dnia codziennego , oswajanie z językiem obcym.
 2. JESTEŚMY RÓWNI- zajęcia polegające na promowaniu równości płci, rozwijaniu samoświadomości dzieci w zakresie płci, ciała, własnych możliwości, zdolności i zainteresowań, budowaniu poczucia autonomii, rozwijaniu samodzielności, budowaniu motywacji do działania, pasji wytrwałości, rozwoju krytycznego myślenia oraz rozwoju tolerancji.
 3. JESTEŚMY KREATYWNI- celem zajęć jest rozwijanie w dzieciach wiedzy o zawodach związanych z naukami ścisłymi , budowanie podwalin pod rozwój abstrakcyjnego myślenia, rozwój orientacji przestrzennej, rozwój umiejętności matematycznych i geometrycznych, trenowanie umiejętności zaplanowania i wykonania pracy.
 4. JESTEŚMY SPRAWNI- celem zajęć jest wyrównanie deficytów rozwojowych, wspomaganie rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci, kształtowanie postawy prozdrowotnej, propagowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie sprawności ruchowej.
 5. JESTEŚMY OTWARCI- rozwijanie u dzieci umiejętności identyfikowania własnych emocji oraz emocji drugiej osoby, identyfikowania i wyrażania własnych potrzeb i drogi do ich zaspokojenia, budowanie w dziecku akceptacji dla własnych emocji i umiejętności.

 

W ramach tych założeń, w Przedszkolu Tęczowa Kraina FILOMATY będą odbywały się zajęcia dodatkowe takie jak:

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia Montessori
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia matematyczno- konstruktorskie