FILOMATA - Szkoła Podstawowa VII-VIII test

 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - rozwijamy zainteresowania
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • slidebg1
 • -->
FilomataGimnazjumoferta - informacje dla rodziców

OFERTA SZKOY PODSTAWOWEJ FILOMATA – INFORMACJE DLA RODZICÓW

9 Sierpnia 2019, 4:15

Świat zmienia się  w zawrotnym tempie, stawiając nas każdego dnia  przed nowymi wyzwaniami. Czy jesteśmy w stanie się do nich przygotować tak, aby skutecznie radzić sobie w rzeczywistości pełnej niespodzianek i nieprzewidzianych „zwrotów akcji”? Nie wiemy dzisiaj, dla jakiego świata przygotowujemy naszych wychowanków. Jak będzie on wyglądał za dwadzieścia, trzydzieści lat.
W FILOMACIE jesteśmy głęboko przekonani, iż nasze zadanie polega na stworzeniu warunków,
w których nasi uczniowie:

 

- nauczą się uczyć – to podstawowa umiejętność niezbędna na współczesnym rynku pracy. Promuje on tych, którzy szybko i sprawnie potrafią opanować nową wiedzę, zdobyć dodatkowe kwalifikacje, są elastyczni. W miarę rozwoju technologii oraz szybkości zmian na rynku pracy umiejętność i gotowość uczenia się i samorozwoju będzie zyskiwała na wartości.

- nauczą się pracy w zespole – to również umiejętność szczególnie wysoko ceniona przez pracodawców.  Stwarzamy warunki do współpracy, uczymy skutecznej komunikacji, dbamy o wzajemną życzliwość, szacunek dla drugiego człowieka, odpowiedzialności za siebie i zespół.

- nauczą się kreatywności – a kreatywność rozumiemy jako otwartość na wyzwania, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w obliczu stresu i zagrożenia, znajdowanie różnorodnych rozwiązań w sytuacjach problemowych. Kreatywność to także wyobraźnia, fantazja, nastawienie na rozwój i zmianę, to wewnętrzna motywacja do pokonywania przeszkód  i nieustanne poszukiwanie zadawanie pytań.

- nauczą się budować wartościowe relacje z ludźmi - bowiem najważniejszą wartością jest dla nas CZŁOWIEK, a punktem wyjścia dla naszych działań są relacje międzyludzkie. W kontakcie z dziećmi i rodzicami stawiamy na budowanie relacji.  Uczymy empatii i sztuki porozumienia na równi ze szkolnymi przedmiotami. Aby młody człowiek stał się empatyczny i życzliwy, musi być traktowany z empatią i życzliwością. I oto jest nasza filozofia działania: potrzeby każdego człowieka są tak samo ważne i każdy ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa, uczenia się, przeżywania emocji.

- zdobędą rzetelną wiedzę i rozwiną umiejętności, które przygotują każdego do zewnętrznych egzaminów, pozwolą odkryć własne pasje i zainteresowania, pomogą wybrać dalszy kierunek kształcenia. 

Jeśli chcecie Państwo, aby Wasze dziecko chodziło do szkoły bardzo świadomie realizującej powyższe założenia, zapraszamy do naszej Szkoły Podstawowej. FILOMATA skutecznie uczy i przygotowuje uczniów do egzaminów  (zobacz, jak zdawali egzaminy zewnętrze nasi gimnazjaliści i uczniowie kas ósmych). Program szkoły skupiony jest także na kształceniu wskazanych wyżej umiejętności. Dzieje się to w trakcie zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych projektów (Olimpiada Kreatywności Odyseja Umysłu, Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Mindset – nastawienie na rozwój, etc.)

Działanie naszej szkoły opiera się na ścisłej współpracy z rodzicami. Niezwykle ważne jest, aby rodzice, akceptowali wartości wpajane uczniom w szkole.

Dlatego Szkoła Podstawowa FILOMATA oczekuje od Rodziców swoich Wychowanków:
- zapoznania się przed rozpoczęciem współpracy z filozofią szkoły oraz naczelnymi wartościami, zgodnie z którymi funkcjonuje Szkoła Podstawowa FILOMATA,
- regularnego kontaktu  z wychowawcą klasy oraz w razie potrzeby z innymi nauczycielami oraz dyrekcją szkoły,
- regularnego korzystania z dziennika elektronicznego,
- systematycznego udziału w zebraniach klasowych,
- systematycznego udziału w spotkaniach Akademii Rodziców,
- zaangażowanego udziału w koncertach, przedstawieniach, festynach z udziałem uczniów Gimnazjum FILOMATA

Zobacz zasady rekrutacji
Zobacz informację skierowaną do kandydatów:  Czego i jak uczymy w FILOMACIE-szkole możliwości
Zobacz wyniki egzaminów zewnętrznych Gimnazjum FILOMATA
Zobacz wyniki egzaminów zewnętrznych po ósmej klasie.

OPŁATY

Nauka w Szkole Podstawowej FILOMATA kosztuje 700 złotych miesięcznie. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy od lipca roku, w którym uczeń rozpoczyna naukę, do czerwca roku, w którym naukę kończy.
Dodatkowo, przy przyjęciu ucznia do szkoły Rodzice uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 1000 złotych.

STYPENDIUM

Osoby, których obecna sytuacja materialna nie pozwala na pełne opłacenie czesnego i z tego powodu nie brały do tej pory pod uwagę FILOMATY, jako szkoły dla swojego dziecka informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w postaci stypendium naukowo-socjalnego.