FILOMATA - Szkoła Podstawowa VII-VIII test

 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - rozwijamy zainteresowania
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • slidebg1
 • -->
FilomataGimnazjumklasy frankofońskie

KLASY FRANKOFOŃSKIE W GIMNAZJUM FILOMATA

30 Grudnia 2015, 10:55

Od roku szkolnego  2015/2016 Gimnazjum FILOMATA realizuje pilotażowy  projekt KLASY FRANKFOŃSKIE NA ŚLĄSKU

Jest on realizowany pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Śląskiego i Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wsparcie Przedstawicielstwa Dyplomatycznego Walonia-Bruksela w Warszawie - Ambasady Belgii oraz Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce.

 Projekt został nagrodzony certyfikatem European Language Label 2007 dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych.

W klasie frankofońskiej:

 1. realizowany jest rozszerzony program języka francuskiego 4 godziny tygodniowo,
 2. przygotowujemy uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka francuskiego oraz konkursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 3. młodzież ma możliwość, jeśli wyrazi taką wolę, zdobywania kolejnych stopni certyfikatu międzynarodowego DELF. Egzamin ten umożliwia dalszą edukację poza granicami Polski, a poprzez dobrą znajomość języka obcego zwiększa konkurencyjność na rynku pracy,
 4. organizujemy konwersacje prowadzone przez lektora oddelegowanego na potrzeby uczestników projektu przez Wallonie-Bruxelles International,
 5. nawiązujemy współpracę międzynarodową z młodzieżą z krajów frankofońskich.,
 6. zwiększamy motywację uczniów do nauki języków obcych, pracujemy metodami aktywizującymi uczniów, wspieramy ich zdolności i kładziemy nacisk na umiejętność swobodnego komunikowania się w języku francuskim.

Partnerzy projektu:

 • Ambasada Belgii – Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Walonia Bruksela w Warszawie
 • Wallonie - Bruxelles International
 • Ambasada Francji w Polsce – Dział Współpracy Kulturalnej i Edukacyjnej
 • Ambasady krajów frankofońskich w Polsce
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Instytut Francuski w Polsce
 • Rada Generalna Departamentu Dolnego Renu w Alzacji (Francja)
 • Uniwersytet Śląski – Instytut Języków Romańskich i Translatoryki
 • Frankofońska telewizja TV5MONDE
 • REAL – europejska sieć stowarzyszeń nauczycieli języków obcych
 • Wydawnictwa językowe krajowe i zagraniczne (CLE International, Hachette,Didier, Wydawnictwo Szkolne PWN, LektorKlett), wydawnictwo Bayard & Milan Presse, księgarnie Edukator i Nowela
 • www.petite-france.pl
 • France – Horizons – organizator pobytów językowych we Francji dla uczniów.

Do tej pory nasza szkoła posiadała status Obserwatora Projektu. Obecnie sprawdzamy, w jakim zakresie możemy wprowadzić program do stałej oferty szkoły. Pierwszy rocznik FILOMATÓW realizuje projekt. Już wiemy, iż warunkiem uruchomienia klasy w kolejnych latach będzie zebranie grupy uczniów (8 – 12) znających podstawy języka francuskiego oraz pragnących uczyć się w oddziale frankofońskim.