FILOMATA - Przedszkole test

  • slidebg1
    Przedszkole Tęczowa Kraina FILOMATY
    - odkrywamy świat
  • slidebg1
  • -->
FilomataPrzedszkoleRamowy plan dnia

Ramowy plan dnia

3 Września 2018, 4:13

 

 

RAMOWY PLAN DNIA

PRZEDSZKOLA Tęczowa Kraina FILOMATY

 

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego jest realizowana w ciągu całego dnia.

 

6.00 – 9.00

 - zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

- zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne

- zajęcia wynikające z planu zajęć dodatkowych

- utrwalanie nawyków higienicznych

- przygotowanie do śniadania

 

 

9.00 – 9.45

 - utrwalanie nawyków higienicznych

- doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków

 

 

9.45 – 12.15 grupy młodsze

 

 

9.45 – 13.15 grupy starsze

 

- realizacja zadań edukacyjnych

- zajęcia wychowawczo – dydaktyczne wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju

- spacery, zabawy na świeżym powietrzu

- rozwijanie samodzielności dzieci

- zabawy swobodne

- zajęcia wynikające z planu zajęć dodatkowych

- czynności organizacyjno – porządkowe

 

 

12.15 – 13.00 obiad (grupy młodsze)

 

13.15 – 14.00 obiad (grupy starsze)

 

 

 

13.00 – 14.00 grupy młodsze

 

 

14.00 – 14.45 grupy starsze

 

- zajęcia relaksacyjne

- zabawy dowolne

- zajęcia wynikające z planu zajęć dodatkowych

- bajkoterapia

- muzykoterapia

 

14.00 – 14.15 I podwieczorek (gr. młodsze)

 

 

14.45 – 15.00 I podwieczorek (gr. starsze)

 

14.15 – 15.00 grupy młodsze

 

 

15.00 – 15.30 grupy starsze

 

- zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

- utrwalanie nawyków higienicznych

- zajęcia wynikające z planu zajęć dodatkowych

 

 

15.00 – 15.15 II podwieczorek (grupy młodsze)

 

15.30 – 15.45 II podwieczorek (grupy starsze)

 

 

15.15 – 18.00

- grupy łączone

- zabawy dowolne w sali – indywidualne lub w zespołach: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, plastyczne, gry stolikowe

 

RAMOWY PLAN DNIA

PRZEDSZKOLA Tęczowa Kraina FILOMATY

 

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego jest realizowana w ciągu całego dnia.

 

6.00 – 9.00

 - zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

- zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne

- zajęcia wynikające z planu zajęć dodatkowych

- utrwalanie nawyków higienicznych

- przygotowanie do śniadania

 

 

9.00 – 9.45

 - utrwalanie nawyków higienicznych

- doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków

 

 

9.45 – 12.15 grupy młodsze

 

 

9.45 – 13.15 grupy starsze

 

- realizacja zadań edukacyjnych

- zajęcia wychowawczo – dydaktyczne wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju

- spacery, zabawy na świeżym powietrzu

- rozwijanie samodzielności dzieci

- zabawy swobodne

- zajęcia wynikające z planu zajęć dodatkowych

- czynności organizacyjno – porządkowe

 

 

12.15 – 13.00 obiad (grupy młodsze)

 

13.15 – 14.00 obiad (grupy starsze)

 

 

 

13.00 – 14.00 grupy młodsze

 

 

14.00 – 14.45 grupy starsze

 

- zajęcia relaksacyjne

- zabawy dowolne

- zajęcia wynikające z planu zajęć dodatkowych

- bajkoterapia

- muzykoterapia

 

14.00 – 14.15 I podwieczorek (gr. młodsze)

 

 

14.45 – 15.00 I podwieczorek (gr. starsze)

 

14.15 – 15.00 grupy młodsze

 

 

15.00 – 15.30 grupy starsze

 

- zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

- utrwalanie nawyków higienicznych

- zajęcia wynikające z planu zajęć dodatkowych

 

 

15.00 – 15.15 II podwieczorek (grupy młodsze)

 

15.30 – 15.45 II podwieczorek (grupy starsze)

 

 

15.15 – 18.00

- grupy łączone

- zabawy dowolne w sali – indywidualne lub w zespołach: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, plastyczne, gry stolikowe