FILOMATA - Szkoła Podstawowa I-VI test

 • slidebg1
  FILOMATA - szkoła możliwości
  - odkrywamy talenty
 • slidebg1
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • -->
FilomataSzkoła PodstawowaNabór

pobierz kartę ucznia
kandydata do klas I-VI
  

pobierz kartę ucznia kandydata
do klasy VII i VIII

 • Pobraną i wypełnioną kartę zgłoszeniową należy złożyć w sekretariacie szkoły przy ul. Pszczyńskiej 22 (klasy 1-6) oraz Bojkowskiej 20A (klasa 7)
 • Kandydaci do szkoły zapraszani są wraz z Rodzicami na rozmowę kwalifikacyjną,
 • W czerwcu Rodzice dzieci przyjętych do pierwszej klasy borą udział w spotkaniu, na którym omawiane są sprawy organizacyjne związane z nowym rokiem szkolnym.

O przyjęciu do szkoły decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz kolejność zgłoszeń!!!

OPŁATY ZA SZKOŁĘ

4 Lutego 2019, 11:04

Nauka w Szkole Podstawowej FILOMATA kosztuje  8400 zł rocznie (700 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy w roku). Czesne płatne jest od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę, do czerwca roku, w którym naukę kończy.

Dodatkowo przy przyjęciu ucznia do szkoły Rodzice uiszczają jednorazową opłatę wysokości 1000 złotych  na rachunek bankowy FILOMATA sp. z o.o. prowadzony przez ING Bank Śląski nr rachunku: 05105012981000009145596160

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia czesnego - szczegóły poniżej.


JAK UZYSKAĆ OBNIŻENIE CZESNEGO W SZKOLE FILOMATA?

18 Stycznia 2019, 10:23

Bardzo zależy nam, aby FILOMATA była szkołą niepowtarzalną, przyjaznym miejscem dla młodych ludzi, w którym znajdą oni dobre warunki dla własnego rozwoju. Wiemy, iż konieczność opłaty za szkołę może być czasem barierą nie do pokonania. Wszystkim osobom, które chcą zostać uczennicami/uczniami FILOMATY, a których Rodzice/Opiekunownie prawni nie mogą w obecnej chwili pozwolić sobie na opłacenie czesnego, proponujemy możliwość ubiegania się o onbiżenie czesnego.

Aby ubiegać się o obniżenie czesnego konieczne jest złożenie w sekretariacie szkoły stosownego kwestionariusza do 29 maja 2020 roku.

O przyznaniu obniżonego czesnego decyduje organ prowadzący placówkę FILOMATA Sp. z o.o.
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Przy podejmowaniu decyzji brane są pod uwagę osiągnięcia naukowe uczennicy/ucznia oraz sytuacja ekonomiczna rodziny.

Chcesz więcej informacji?

Zapoznaj się z Regulaminem opłat za usługi edukacyjne świadczone w  placówkach prowadzonych przez FILOMATA sp. z o.o. w Gliwicach  lub skontaktuj się bezpośrednio z sekretariatem FILOMATY.