FILOMATA - Przedszkole test

  • slidebg1
    Przedszkole Tęczowa Kraina FILOMATY
    - odkrywamy świat
  • slidebg1
  • -->
FilomataPrzedszkoleOrganizacja zajęć

RAMOWY PLAN DNIA

14 Lipca 2019, 8:09

6.00 – 8.45  Przychodzimy do przedszkola  
•    zabawy swobodne dzieci w grupach łączonych,
•    zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,
•    zajęcia ruchowe lub ćwiczenia poranne,

 

9.00 – 9.30 Śniadanie
•    wyrabiamy nawyki i czynności higieniczne, związane z samoobsługą dziecka,  przygotowaniem do śniadania i kulturą spożywania posiłków
•    doskonalimy umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków,
9.30 - 13.15   Zajęcia w grupach – uczestniczymy w zabawach i zajęciach edukacyjnych
•    zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, realizowane zgodnie z programem wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych,
•    inspirowanie i organizowanie przez nauczyciela poznawczej, twórczej i werbalnej działalności dzieci, zabawy na świeżym powietrzu: zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery wycieczki; wyjścia do kina itp.,


•    rozwijamy samodzielność dzieci,
•    zabawy dowolne,
•    zajęcia wynikające z planu zajęć dodatkowych,
12.30  - 13.15 Obiad w grupach 3 i 4-latków
13.15  - 14.00 Obiad w grupach 5 i 6-latków

•    wyrabiamy nawyki  - czynności higieniczne, związane z samoobsługą dziecka, przygotowaniem do obiadu i kulturą spożywania posiłków, obiad,
•    czynności higieniczne po posiłku, mycie zębów,
13.15 – 14.45 Relaks  po obiedzie, popołudniowe zajęcia edukacyjne
•    zajęcia relaksacyjne,
•    bajkoterapia,
•    muzykoterapia,
•    zajęcia ujęte w planie tygodniowym grupy,
•    zajęcia wynikające z planu zajęć dodatkowych,
14.45 – 15.00 Podwieczorek I
•    wyrabiamy nawyki i czynności higieniczne, związane z samoobsługą dziecka i kulturą spożywania posiłków, przygotowanie do podwieczorku,
15.00 – 15.30 Zajęcia popołudniowe
•    zabawy dowolne zgodne z  zainteresowaniami dzieci,
•    zajęcia wynikające z planu zajęć dodatkowych,
15.30 – 15.45 Podwieczorek II
•    wyrabiamy nawyki i czynności higieniczne, związane z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do podwieczorku,
15.45 – 18.00 Zabawy popołudniowe
•    zajęcia w grupach łączonych lub indywidualne,
•    zabawy integracyjne, konstrukcyjne, manipulacyjne, plastyczne, gry stolikowe,
•    podsumowanie wydarzeń dnia - utrwalamy poznane wierszyki i piosenki,
•    swobodne zabawy w kącikach zainteresowań.