FILOMATA - Liceum test

 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - zapewniamy start w dorosłość
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • -->
FilomataLiceumHeroic Imagination Project

OPIS PROJEKTU

6 Kwietnia 2016, 12:50

Projekt Bohaterskiej Wyobraźni (Heroic Imagination Projecty-HIP)  to wyjątkowy na skalę światową program edukacyjny. Powstał w oparciu o dokonania naukowe całego życia jednego z najwybitniejszych współczesnych psychologów - Profesora Philipa Zimbardo.

Celem projektu jest zmiana nastawienia do siebie i świata poprzez budowanie świadomej, zaangażowanej i silnej psychicznie postawy. Realizowane jest to poprzez innowacyjne w formie
i treści budowanie postawy Codziennego Bohatera.

Ten Bohater to ktoś, kto angażuje się na rzecz ważnych spraw dotyczących siebie i innych w mądry i bezpieczny sposób. Codzienny bohater nie tracąc swoich zasobów, nie narażając zdrowia i życia, potrafi zareagować nawet w najtrudniejszych społecznie sytuacjach. Jest osobą pewną swojej wartości, a pewność ta wynika z wiedzy i umiejętności, jak funkcjonować w grupie w obliczu różnych wyzwań współczesnego świata.

Uczestnicy Projektu Bohaterskiej Wyobraźni są zabezpieczeni przed uleganiem psychologicznym pułapkom, które prowadzą np. do zjawiska znieczulicy społecznej, mobbingu, bullyingu. Doświadczenie zdobyte dzięki temu programowi pozwala nie tylko nie angażować się niewłaściwe zachowania (np. agresywne, dyskryminujące drugiego człowieka), ale umożliwia aktywne przeciwstawienie się, gdy dzieje się coś złego, niewłaściwego.


REALIZACJA HIP W FILOMACIE

6 Kwietnia 2016, 12:45

W FILOMACIE program  HIP  realizujemy w bezpośredniej współpracy z jego twórcą, Profesorem Zimbardo. Jako pierwsza i jedyna szkoła w Polsce realizujemy ten projekt na wszystkich etapach edukacyjnych – począwszy od szkoły podstawowej, także w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym . Profesor został tak zaciekawiony naszymi działaniami, że w maju 2015 r. nie tylko odwiedził naszą Szkołę, ale przeprowadził dla naszych uczniów autorski wykład na temat współczesnej psychologii społecznej. zobacz relację z wizyty Od tamtego momentu Profesor wielokrotnie wspominał o naszej szkole. Obecnie Profesor dąży do popularyzacji dokonań FILOMATY w ramach realizacji Projektu HIP podczas swoich konferencji i szkoleń realizowanych w Polsce i za granicą.

Program realizowany jest przez Certyfikowanych Trenerów - Nauczycieli  HIP. W naszych szkołach aż 41 nauczycieli uzyskało ten certyfikat. Umożliwia to prowadzenie zajęć w profesjonalny, dynamiczny i atrakcyjny dla uczniów sposób. Zależy nam na tym, aby od samego początku uczniowie by zaangażowanie w pełni zaangażowani w  projektowe działania.


BOHATEREM KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ - AUTORSKA PIOSENKA FILOMATY!

14 Marca 2016, 11:26

Nasze działania w projekcie HIP przybierają różne formy. Jedną z nich są nagrane teledyski z autorską piosenką FILOMATY "Bohaterem każdy może zostać". Nagranie zostało wykonane w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej. Piosenka podbiła serce Pana Profesora Zimbardo! Zrealizowanie tego pomysłu było możliwe dzięki życzliwości TV Imperium - serdecznie dziękujemy!